Župni listić

Ovdje možete vidjeti, čitati, od tu preuzeti i ispisati najnoviji župni listić sa svim aktualnim župnim obavijestima:Liturgijski listić 2018 Broj 42 24.6.-30.6.2019.

ŽUPNI LISTIĆ ON LINE NIJE RAZLOG DA SE NIKAD NE DOĐE NA SVETU MISU! MOŽETE GA UZETI SVAKE SUBOTE I NEDJELJE U VAŠOJ CRKVI.