Važne upute


Za krštenje
Za vjenčanje
Za sprovod
Za bolesničko pomazanje
Za kumstva
Za zaručnički tečaj


Za krštenje

25.08.2014.

K R Š T E NJ E

UVJETI I UPOZORENJA

 • Roditelji koji nisu nikako vjenčani neka prvo dođu na dogovor sa župnikom.
 • Roditelji koji su civilno, a nisu crkveno vjenčani, također neka dođu na dogovor sa župnikom.
 • Barem jedan roditelj mora biti kršten i katolik.
 • Bez dopuštenja župnika  i bez valjanog razloga nedopustivo je krštenje izvan župe stanovanja.

PRIJAVA

 • Krštenje djeteta prijavljuje roditelj, dovoljno je doći 10 dana unaprijed.

POTREBNI DOKUMENTI

 • Rodni list djeteta ili izvod iz matice rođenih – na uvid
 • Posvjedočenje za kumovanje ako su iz druge župe, podići kod svojeg župnika.
 • Dopuštenje za krštenje izvan župe stanovanja  – ako se ne pripada ovoj župi (donijeti iz  župe stanovanja)


POUKA ZA KRŠTENJE

 •  U dogovoru s župnikom.

 

TERMINI KRŠTENJA

 • Subotom u 12 ili 13 sati, ili navečer pod misom.
 • Nedjeljom pod misom u župnoj crkvi.

Za vjenčanje

25.08.2014.

V J E N Č A NJ E

UPOZORENJA

Na razgovor oko mogućeg datuma i termina vjenčanja u crkvi, treba doći prije svih ostalih dogovora i rezervacija vezanih uz vjenčanje.


POTREBNI DOKUMENTI

 • Krsni i slobodni list ne stariji od 6 mj. – dobiva se u župi krštenja
 • Potvrda o  krizmi
 • Potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku – dobiva se u matičnom uredu Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5. 048/658-140,. 048/658-143.
 • Potvrda o obavljenom zaručničkom tečaju
 • Dopuštenje za vjenčanje izvan župe stanovanja  – donose oboje zaručnika iz
 • svojih župa stanovanja  koji ne pripadaju  ovoj župi

POUKA ZA VJENČANJE

 • U dogovoru sa župnikom.

UREĐIVANJE CKRVE  ZA VJENČANJE

 • U dogovoru sa župnikom i sakristankom.

GLAZBA ZA OBRED VJENČANJA U CRKVI

 • Obvezatan dogovor sa župnikom
 •  U obzir dolazi samo sakralni sadržaj
 • Pristojba se dogovara i podmiruje izvođaču


1. Župni zbor Rasinje [orgulje, glas]

kontakt: Nina Habjan; 0989339231

2. U vlastitom aranžmanu

Za sprovod

25.08.2014.

S P R O V O D I

UPOZORENJA

 • Crkveni sprovod katoličkog obreda ne može dobiti nekrštena osoba,  osoba koja ne pripada Katoličkoj Crkvi, osoba koja je iz nje istupila.
 • Ako rodbina preminulu osobu sahranjuje izvan župe Kuzminca ili Imbriovca, prijavljuje sprovod u župu gdje će biti sahranjena, ne ovdje.
 • Sprovodna misa najčešće se održava odmah nakon obreda. Zato molimo da se nastoji što je moguće prije doći na misu.
 • TIJEKOM SPROVODA MOLI SE I PJEVA BOGU, A NE PRIČA SE O SVEMU I SVAČEMU!!!!


PRIJAVA

 • Prijavljuje se preminulu osobu koja pipada ovoj župi.
 • Poželjno je prijaviti sprovod barem dan ranije.
 • Sprovod neka prijavljuje član obitelji ili bliže rodbine.

POTREBNI PODACI PREMINULE OSOBE

 • Datum i mjesto smrti
 • Ime i prezime
 • Mjesto  i datum rođenja
 • Ime i (dj.) prezime  supružnika
 • Ime i (dj.) prezime  roditelja
 • Adresa stanovanja
 • Da li je primio sakramente sv. Ispovijedi, pričesti, bol. pomazanja
 • Groblje, dan, datum i vrijeme sprovoda
 • Uzrok smrti

Za bolesničko pomazanje

25.08.2014.

Uz sakramenat svete Ispovijedi sakramenat bolesničkog pomazanja ubraja se među sakrament ozdravljanja. Njime Crkva izražava brigu i za svoje članove koji trpe, pokazujući da ih ne zaboravlja, nego na njih misli, pomaže im i za njih moli, preporučajući ih Gospodinu Isusu da ih spasi, onome koji nevolje uzima na se i sam trpi. ˝On slabosti naše uze i boli ponese!˝ (Mt 8,17)

Važne napomene

 • Sakrament bolesničkog pomazanja pomaže ozdravljenju i duše i tijela
 • Bolesničko pomazanje nije uvijek i „posljednja pomast“, i onaj ili ona koji ga prima ne znači da će odmah ili ubrzo umrijeti
 • Mnogi u strahu od smrti izbjegavaju ovaj sakrament i odgađaju ga do trenutka da im zaista i bude „posljednja pomast“.
 • Sakrament bolesničkog pomazanja podjeljuje se isključivo osobama teško narušenog zdravlja, onima koji se nalaze u nekoj pogibelji ili prije nekog težeg i neizvjesnog operativnog zahvata
 • Sakrament bolesničkog pomazanja može se iznimno i ponovno podijeliti, ali samo onima koji su nakon prvog podjeljivanja prizdravili, a kasnije se opet teško razbolili

Milosni plodovi sakramenta bolesničkog pomazanja

 • Bolesnik se sjedinjuje s Kristovom mukom za svoje dobro i dobro Crkve
 • Prima potporu, mir i ohrabrenje da kršćanski podnosi tegobe bolesti ili starosti
 • Prima oproštenje grijeha, ako ga nije mogao primiti u sakramentu ispovijedi
 • Ponovno zadobiva zdravlje, ako to koristi duhovnom spasenju i postizanju vječnog života

PRIJAVA:   Prijaviti čim prije.

Za kumstva

25.08.2014.

Kumstva

 • Da bi netko u katoličkoj crkvi bio nekome kum ili kuma na krštenju i krizmi, dotični mora imati primljene sve sakramente: krštenje, pričest i krizmu.
 • Ako je osoba koja želi biti kum ili kuma u braku mora biti vjenčana u crkvi i nerastavljena.
 • Ako je osoba, koja je bila crkveno vjenčana, rastavljena ne može biti kum ili kuma na krštenju i krizmi ako živi u nekoj drugoj izvanbračnoj vezi
 • Ako je osoba, koja je bila crkveno vjenčana, rastavljena i poslije rastave ne živi u nekoj drugoj vezi može biti kum ili kuma


Za zaručnički tečaj

25.08.2014.

Oblici sklapanja braka

– Brak u Republici Hrvatskoj mogu sklopiti hrvatski državljani i stranci pod zakonom propisanim uvjetima.

– Brak se može sklopiti u građanskom obliku i u vjerskom obliku s učincima građanskog braka.

– Građanski oblik braka sklapa se isključivo pred matičarem.

– Vjerski oblik braka s učincima građanskog braka sklapa se pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom o tome ima uređene pravne odnose.

– Osobe koje sklapaju brak u vjerskom obliku s učincima građanskog braka moraju udovoljiti istim uvjetima kao i osobe koje sklapaju brak u građanskom obliku.

– Vjerski brak koji nije sklopljen pod uvjetima utvrđenim Obiteljskim zakonom nema učinke građanskog braka.

– Osobe koje sklapaju brak u građanskom obliku mogu, prije ili poslije toga čina sklopiti vjerski brak po propisima vjerske zajednice kojoj pripadaju.

– Termine za zaručnički tečaj možete dobiti u župnom uredu ili potražite na internetu, na stranicama Varaždinske biskupije/pastorala obitelji.