SVOD CRKVE PRIJE I POSLIJE RESTAURACIJE

Restauratorski zavod obnavljao je fresku na svodu Presvetog Trojstva u crkvi u Kuzmincu. Zahvat je trajao punih tri i pol mjeseca, a rezultati se jasno vide na slikama. Hvala im svima što se brinu za našu kulturnu baštinu.
unnamed 2 unnamed