ROĐENDAN NAŠE NEBESKE MAJKE MARIJE – MALA GOSPA

Po kalendaru blagdan Male Gospe je uvijek 8. rujna. ZMarija i Duh Svetiove se tako budući da se slavi „mala Marija“, spomendan Marijina rođenja. Blagdan Male Gospe ima svoje početke u Jeruzalemu u 5. st. Tada je naime na mjestu gdje je po predaji stajala Marijina rodna kuća, sagrađena crkva u čast svetoj Ani, Marijinoj majci. Kao spomen na ovu posvetu razvio se blagdan u čast Male Gospe. Za crkveni kalendar je karakteristično da se za kalendarske spomendane svetaca uzima njihov „rođendan za nebo“, tj. njihov smrtni dan. U tri slučaja se naprotiv kao blagdan slavi početak zemaljskog života: Isusovo rođenje na Božić, rođenje Ivana Krstitelja 24. lipnja i Marijino rođenje 8.rujna. iako je Mala Gospa manji blagdan, nezapovjedan, vrlo je drag vjerničkom puku te tada mnogi hodočašće u marijanska svetišta. Mala Gospa donosi jesen pa se u puku kaže „Gospa Mala – jesen prava!“ O Maloj Gospi se lastavice skupljaju na odlazak. U puku je riječ, da ih Marija odvodi u tople krajeve, kao što ih i vraća na proljetni marijanski blagdan Blagovijest 25. ožujka.