O, koliko si me ljubio, Isuse!

O, koliko si me ljubio Isuse!
Postao si čovjekom, u krhkosti objavljujući snagu.
Utjelovio si se, u tijelu spajajući vremenitost i vječnost
– da bi me susreo, u najljepšemu susretu ljudskosti.
Radi mene si upoznao muku i umor, strah i tjeskobu.
Za mene si primio pogrdu, nerazumijevanje, trpljenje.
Radi mene si umro na križu.
Od mene si preuzeo čavle, a darovao mi oproštenje.
Od mene si preuzeo trnje, a darovao mi nadu.
Od mene si preuzeo uvrjede, a darovao mi razumijevanje i milosrđe.
Od mene si preuzeo nasilnost, a darovao mi svoju dobrotu.
Od mene si preuzeo ravnodušnost, a darovao mi svoju nježnost.
Od mene si preuzeo nepravednost, a darovao mi spokoj i radost.
Od mene si preuzeo umiranje, a darovao mi život.
Od mene si preuzeo grijeh, a darovao mi slobodu i nedužnost.
—————————————————————————————————————–
Toliko si me ljubio, Isuse,
a ja sam se udaljavao od tebe, drugdje tražeći sreću…
Sada razumijem da beskonačnu ljubav koju sam tražio
mogu pronaći samo u tvome srcu i u tvome pogledu.
Isuse, ne znam te ljubiti kao što ti mene ljubiš,
ali ti želim prinijeti cijelo svoje biće, ono što jesam:
prinosim ti svoju čežnju da mi budeš blizu,
svoje snove o sreći i o nesputanosti;
prinosim ti svoju krhkost i svoju dvoličnost;
prinosim ti svoju grješnost poput kruha i vina
koje ti na oltaru preobražavaš u svoje tijelo i krv.
Preveo i prilagodio: biskup Ivan Šaško