NOVO KROVIŠTE SAKRISTIJE U ZABLATJU

unnamed5. 11. 2015. završili smo dotrajalo krovište na sakristiji u Zablatju. Crijep je bio u jako lošem stanju, nakon kiša puštao vodu u strop sakristije, te je bilo potrebno novo krovište. Ovim putem zahvaljujem se udruzi žena u Zablatju, koja se na žalost ugasila, što su novce dobivene iz proračuna uz dopuštenje načelnika općine Legrad proslijedile na župni račun i tražele da se s tim novcima sanira krovište. Radovi iznose 9.500,00 kuna i u cijelosti su plačeni. Stavljena je folija, podaskano je krovište, poletvano, stavljen novi crijep i nova limarija. Zahvaljujem se Fijačko Petru koji je dobrovoljno izvršio radove, a dečki su plačeni.
Od ostalih novaca preostaje nam napraviti još i novi hrastov stol-žrtvenik koji će biti gotov sredinom prosinca. Hvala svima koji se brinu za ono što je od sviju nas.

13455