Duhovna obnova uoči proštenja

Proteklih dana u našoj župi imali smo 3 dana duhovne obnove i pripreme za blagdan naših nebeskih zaštitnika svetih Kuzme i Damjana koje su započele u utorak 23. 09. 2014. g. Svaki dan započeli smo krunicom u 17:00 h, a poslije je uslijedio kratki uvod u temu koja je bila određena za svaki dan. U 18:00 h imali smo misu, a nakon mise časne sestre Uršulinke imale su duhovnu obnovu.

Tema prvog dana bila je „Istinski čovjek“ i predvodila ju je s. Ljiljana. Sa s.Ljiljanom došle su i s. Damjana i s. Cecilija. Govorila je o tome tko je istinski čovjek, kakav je istinski čovjek, kako prepoznati istinskog čovjeka, kako postati istinski čovjek…damjana 2014

Tema drugog dana bila je „biti u Isusovoj Crkvi“ i predvodila ju je s. Ljiljana, a sa njom su došle i s. Cecilija i s. Marija. Riječ je bila o tome da Crkvu ne čini građevina, nego mi sami kao katolici. Da ju moramo njegovati što se tiče duhovne strane i da ju nebi smjeli zapostaviti.

Tema trećeg dana bila je o ljepoti života s Isusom-poziv svima na svetost, a predvodile su ju s. Damjana i s. Cecilija. U posjet sa s. Damjanom i s. Cecilijom došle su i s. Jasna, s. Moekti i s. Ann-Marie. Časna sestra Jasna je provincijalna glavarica u Zagrebu, s. Moekti je iz Indonezije a s. Ann-Marie je iz Engleske. Časne sestre su sa nama podijelile kako su one dobile poziv i kakvo je bilo njihovo razdoblje prije ulaska u Uršulinke. Mladima su poručile da ako u dubini srca čuju poziv ili ako osjete da bi htjele postati časne sestre neka isprobaju kakav je život časnih sestara.