Dosadašnji župnici župe Kuzminec

Spomen župe Kuzminec u prvom popisu zagrebačke biskupije:Parochia Sanctorum

Cosma et Damiani

 

1334

Kuzminski ŽUPNICI: Kuzminski KAPELANI:
župnik Andrija 1408
župnik Stjepan 1501 kapelan Mihael 1501
(župnik Petar) 1608?
1 Matija Sumer 1619 – 1630
2 Martin Koren 1630 – 1650
3 Andrija Jagetinić 1650 – 1660
4 Ivan Verbančić 1660 – 1670
5 Matija Pavlušić 1670 – 1676
6 Mihael Klasan 1676 – 1703
7 Jakob Cvetković 1703 – 1714 1 Josip Belan 1710
2 Ivan Podvorec 1711 – 1712
3 Petar Novak 1712
8 Grgur Antun Igerčić 1714 – 1727 4 Andrija Dovrančić 1716
5 Marko Marcelović 1716
6 Matija Rogović 1717
7 Mihael Kušević 1717
8 Marko Juraj Kraljević 1720
9 Mihael Šitar 1720 – 1722
10 Andrija Dovranić 1721 – 1725
11 Ivan Domjančić 1726
12 Ivan Papa 1727 – 1729
13 Petar Bernardić 1727
9 Nikola Sečen 1727 – 1738 14 Mihael Mravinec 1730 – 1731
15 Luka Sučić 1732
16 Nikola Pavun 1733
17 Ivan Krajačić 1734 – 1735
18 Stjepan Stolneković 1735
10 Juraj Markovčić (administrator) 1738 19 Andrija Heržić 1736 – 1738
11 Ivan Jelačić 1738 – 1742 20 Rok Podgorski 1740
21 Juraj Piroš 1740
12 Ivan Kalčić 1742 – 1750 22 Herkul Vitković 1742 – 1743
23 Petar Borovec 1743
24 Pavao Kuzanić 1743 – 1746
25 Juraj Golac 1746
26 Nikola Baničić 1747
27 Pavao Šmer 1748
28 Ivan Tomadini 1748
29 Mihael Đuod 1748
30 Nikola Krušec 1748 – 1749
31 Adam Ruš 1748 – 1759
13 Pavao Sudinić 1750 – 1759 32 Matija Gajski 1749 – 1750
33 Jeremija Koši 1751
34 Matija Dobrić 1751 – 1752
35 Petar Pavlačić 1753
36 Ivan Verbečić 1754
25 Ivan Krstitelj Bistrički 1756
14 Josip Čunčić 1759 – 1791 38 Pavao Dianić 1759 – 1761
39 Josip Berković 1760 – 1762
40 Ivan Lovreković 1763 – 1766
41 Ignacije Karvančić 1766 – 1788
42 Nikola Senjan 1772 – 1775
43 Juraj Ifkanec 1779 – 1790
44 Matija Mateković 1788
45 Stjepan Toro 1788
15 Ivan Čunčić (administrator) 1791 – 1792 46 Ivan Čunčić 1789 – 1797
16 Josip Mihoci 1792 – 1812 47 Martin Marković 1801 – 1803
48 Juraj Šestak 1803 – 1804
49 Mihael Matijević 1805 – 1806
50 Imbra Ćuković 1807
51 Juraj Lunjević 1807
52 Ignacije Juratović 1808
17 Josip Keleković 1812 – 1818 53 Ivan Bukovec 1808 – 1817
54 Juraj Verbek 1817 – 1818
18 Mihael Matijević 1818 – 1819 55 Ivan Kiš 1818 – 1819
19 Juraj Korbar 1819 – 1841 56 Ivan Maksimilijan Dubravaj 1819 – 1821
57 Mihael Juren 1822 – 1825
58 Nikola Ivanović 1825 – 1829
59 Juraj Karbain 1829 – 1832
20 Edmund Štajdaher 1841 – 1846 60 Pavao Stipčić 1832 – 1844
61 Antonio Požderec 1845 – 1846
21 Nikola Šilobod 1846 – 1852 62 Silvestar Belaj 1846
63 Petar Dolenc 1847 – 1849
64 Ivan Martinčević 1850
65 Karlo Dragutin Vojaček 1850
22 Pavao Draganec 1852 – 1870
23 Aleksandar Štibohar 1870 – 1893
24 Mihael Kovačić 1893 – 1914
25 Leopold Rumbeli de Štrumfest 1914 – 1932
26 Blaž Varga Lukač 1932 – 1948
27 Ivan Bogdan 1848 – 1957
28 Juraj Horvatović – Štriga 1957 – 1963
29 Mijo Peroš – Miškec 1963 – 2003
30 Nikola Mikulić 2003 – 2008
31 Damir Kovačić 2008 – 2011
32 Mario Šafran 2011 – 2014
33 Igor Radašić 2014