Dosadašnji župnici župe Imbriovec

Ivan Arhiđakon Gorički godine 1334. sastavio je  Statute Zagrebačkoga kaptola (Statuta Capituli Zagrabiensi) te je u njemu naveo crkvu “Ecclesia sancti Martini de Kopyna”  koja bi po topografskom sljedu obilaska crkava u popisu odgovarala kapeli sv. Martina u Zablatju, te tako možemo reći da je to i prvo spominjanje dijela ove župe. Od velečasnog Martina Korena možemo pratiti i redosljed župnika.

 

POPIS ŽUPNIKA ŽUPE IMBRIOVEC: 

1334 Ecclesia sancti Martini de Kopyna
Pavao (župnik) 1501 parochus Ecclesia Emrykovecz
… … … …
1. Martin Koren 1640 – 1648 od 1642. kao župnik Kuzminski
2. Stjepan Poštić 1649 – 1658
3. Nikola Vuglović 1659 – 1661
4. Martin Šikutorić 1662 – 1667
5. Ivan Dregalić 1668 – 1670
6. Matija Svedrović 1671 – 1673
7. Stjepan Jelenić 1673 – 1676
8. Ivan Gašić 1676 – 1680
9. Stjepan Blažević 1680 – 1699
10. Mihael Versnabić 1700 – 1702
11. Nikola Sunić 1702 – 1709
12. Josip Jernić 1709 – 1720
13. Andrija Topolko 1720 – 1732
14. Juraj Zdešić 1732 – 1748
15. Ivan Benkoci 1748 – 1751
16. Marko Salaj 1751 – 1763
17. Grgur Ifkanec 1763 – 1767 kapelan, upravitelj
18. Juraj Radičević 1767 – 1806
19. Juraj Kocianić 1806 – 1815
20. Ivan Nemčić 1815 – 1851
21. Mijo Bolenji 1851 – 1878
22. Jospi Peković 1878 – 1882
23. Vinko Filipec 1882 – 1915
24. Karlo Ivšić 1915 – 1930
25. Slavko Jurković 1930 – 1931
26. Juraj Vrabec 1931 – 1968
27. Mijo Peroš 1968 – 1976 župnik Kuzminski, upravitelj
28. Pavao Markač 1976 – 1981
29. Josip Jagarčec 1981 – 2003

 

Od 2003. godine odlukom Varaždinskog biskupa župom Imbriovec upravljaju Kuzminski župnici:

30. Nikola Mikulić 2003 – 2008 župnik Kuzminski, upravitelj
31. Damir Kovačić 2008 – 2011 župnik Kuzminski, upravitelj
32. Mario Šafran 2011 – 2014 župnik Kuzminski, upravitelj
33. Igor Radašić 2014 župnik Kuzminski, upravitelj