BOŽIĆNA SVETA ISPOVIJED 12.12.2014.

94_hSvetoj ispovijedi u župama Kuzminec i Imbriovec koja je bila 12.12. pristupilo je cca 150-170 vjernika, računajući ispovijedi za starije koje su bile proteklih nedjelja, bilo je još 70-tak vjernika te dolazimo blizu brojke od 250. Izgleda puno, no znajući da nas ima oko 2000, to je svega 10-tak %. Pitamo se s pravom gdje je drugih 1500 ljudi, te kakvo je stanje njihovih duša i srdaca u koje se ima mali Isus- mali Bog- Božić roditi. Rodit će se u “prljavim štalicama”, žalosno je kolko gledamo na našu vanjštinu i tijela i kuće, a nutrina nam je prljava grijehom, i pusta za potrebe starih, bolesnih i siromašnih.kako-se-ispovijediti
Sveta ispovijed je sakrament po kojem nam Bog preko svećenika oprašta grijehe! Na sam dan uskrsnuća, uvečer, Gospodin Isus ukaza se apostolima i reče im: “Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im” (Iv 20,22-23). Oproštenje grijeha počinjenih poslije krštenja daje se posebnim sakramentom, koji zovemo sakramenta obraćenja, ispovijedi, pokore ili pomirenja. Tko griješi nanosi uvredu Božjoj časti i ljubavi, svome vlastitom dostojanstvu čovjeka pozvanog da bude dijete Božje i duhovnom zdravlju Crkve, kojoj svaki kršćanin treba biti kameni živi. Sakrament pokore sastoji se od triju pokornikovih čina i od svećenikova odrješenja. Čini pokornika: – kajanje – ispovijed ili očitovanje grijeha svećeniku – odluka da će se izvršiti zadovoljština i djela zadovoljštine (pokore) Tko želi postići pomirenje s Bogom i s Crkvom, mora svećeniku ispovjediti sve teške grijehe koje još nije ispovjedio i kojih se sjeća nakon brižljivog ispita savjesti. Ispovijed lakih grijeha, iako nije nužna, Crkva je ipak živo preporučuje. Svećenik nalaže pokorniku izvršenje nekih čina “zadovoljštine” ili “pokore” da bi nadoknadio štetu nanesenu grijehom i povratio se ponašanju koje dolikuje Kristovu učeniku (kod nas je to obično molitva, ali može i nešto drugo). Tko može opraštati grijehe u svetoj ispovijedi? Opraštati grijehe u Kristovo ime mogu samo svećenici koji su od crkvene vlasti dobili ovlast odriješivanja. Duhovni učinci sakramenta Pokore jesu: – pomirenje s Bogom – otpuštenje vječne kazne zaslužene smrtnim grijesima – otpuštenje, barem djelomično, vrementih kazni kao posljedica grijeha – mir i spokoj savjesti, te duhovna utjeha – povećanje duhovnih snaga za kršćansku borbu